เกร็ดความรู้เรื่อง “Plain Plug Gauges”

Plug Gauge ทำหน้าที่ตรวจสอบรูเจาะชิ้นงาน ทั้งรูทะลุ และรูบอด เรามาดู Plug Gauge มีหลายชนิด และเรียกต่างกันมาดูกันเลยจ้า

Read More
Certificate of Conformity

Types of Gage Certification

Offers 3 different levels of certification for gages 1. Certificate of Compliance ( C of C ) The gages have been manufactured and are in conformance to the applicable gage specification. The Certificate of Compliance states that the gages have been manufactured and inspected by highly trained personnel and found to comply with the dimensions […]

Read More
Vernier Caliper

How to read metric vernier caliper

The Vernier Caliper is a precision instrument that can be used to accurately measure internal and external distances. Let’s take a look at the easy Vernier readings.

Read More
micrometer

How to read a micrometer

Micrometer (Micrometer) is a sliding scale precision measuring instrument that can measure the size of the workpiece in terms of length, width, difference and depth of the workpiece.

Read More